آشنایی با طرح «ابتکار شهر دوستدار کودک»

3 سال پیش

با ترکیب «شهر دوستدار کودک» چه‌قدر آشنا هستید؟ طرحی که #یونیسف آن را تحت عنوان «ابتکار شهرهای دوستدار کودک» معرفی کرده و در تشریح تاریخچه‌اش آورده: این طرح درسال ۱۹۹۶ آغاز شد تا در جهانی که هرچه بیشتر به سمت شهری‌شدن و تمرکززدایی پیش می‌رود، به چالشی که همان تحقق #حقوق_کودکان است، پاسخ دهد. این برنامه ذی‌نفعان محلی و یونیسف را گرد هم می‌آورد تا شهرها و جوامع محلی امن، فراگیر و پاسخگوی نیازهای کودک ایجاد کنند.
هرچند که بر اساس قوانین بین‌المللی، بار اصلی وظیفه‌ی احقاق حقوق کودکان همچنان بر دوش دولت‌ها است، اما در سال‌های اخیر شاهد گرایش فزاینده‌ی #شهرداری ها و دولت‌های محلی به حمایت و دفاع از آسیبپذیرترین گروه‌های ساکن در شهرها شامل کودکان و جوانان بوده‌ایم.
یونیسف توضیح می‌دهد که «ابتکار شهرهای دوستدار کودک» در ترغیب دولت‌ها و دیگر ذی‌نفعان برای بذل توجه بیشتر به احقاق حقوق و برآوردن نیازهای شهروندان جوان خود و نیز اطمینان یافتن از مشارکت این گروه در تصمیم‌گیری‌های محلی، مفید و راهگشا بوده است.
این ابتکار در بیش از ۳۰۰۰ شهر و جامعه‌ی محلی در سراسر جهان فعال است و هر سال هم گسترش می‌یابد.
در این پایگاه و همچنین در کانال تلگرامی ما، کتابچه‌‌ی راهنمای این طرح را می‌توانید بخوانید. در روزهای آتی درباره‌ی این طرح بیشتر حرف می‌زنیم.

دانلود کتابچه راهنمای دوستدار کودک

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه