ارائه تسهیلات برای کودکان با نیازهای ویژه در کتابخانه‌های کانون

4 سال پیش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تسهیلات ویژه‌ای را برای کودکان و نوجوانان نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم‌شنوا و کم‌توان جسمی را در دستور کار قرار داده است.
خانواده‌های دارای کودکان با نیازهای ویژه می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات به مرکز فراگیر شماره ۲۴ در شهرری، مرکز فراگیر شماره ۴۰ در بلوار آیت‌الله کاشانی در غرب تهران، مرکز فراگیر شماره ۲۰ در میدان راه‌آهن، مرکز فراگیر ۲۱ در پارک فدک و مرکز فراگیر شماره ۱۱ در محله یوسف‌آباد مراجعه کنند.

https://www.mehrnews.com/news/4836637

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه