بازبینی تئاتر معلولین به میزبانی پردیس تئاتر تهران

4 سال پیش

در دو روز گذشته، پردیس تئاتر تهران میزبان بازبینی آثار جشنواره تئاتر معلولین بود، قرار است هنرمندان ۱۱ استان از ۴ تا ۷ اسفندماه در خراسان رضوی به روی صحنه بروند. براساس اخبار رسیده؛ تعدادی زیادی از کودکان در این جشنواره حضور پررنگ دارند.
آثار این جشنواره توسط هیات داوران متشکل از «حمید کاکاسلطانی»، «عباس فیروزگر»، «کریم جشنی» ۱۹ و ۲۰ بهمن در مجموعه پردیس تئاتر بازبینی شد.

https://www.instagram.com/p/B8WJdPmAutM/?igshid=1p1npwovdjsn7

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه