برنامه موزه کودکی ایرانک برای آخر هفته

1 سال پیش

موزه ایرانک در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه، چند کارگاه و نمایش و برنامه قصه‌گویی برای کودکان برگزار می‌کند.
جزئیات و ساعت این برنامه‌ها در جدول آمده است.
شرکت در این برنامه‌ها رایگان است و تنها ورودی موزه دریافت می‌شود.

 

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه