حل مساله از چند منظر

3 سال پیش

موضوع «حل مساله» از دو منظر ادبیات داستانی و مغزپژوهی و مهارت‌های ارتباطی در یک نشست از سوی شورای کتاب کودک بررسی می‌شود.
دکتر حسین شیخ‌رضایی در این نشست با موضوع «حل مساله از منظر ادبیات داستانی» روز چهارشنبه ۴ تیرماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۶، و دکتر حمیده مصطفایی با محور «حل مساله از منظر مغزپژوهی و مهارت‌های ارتباطی» روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ سخن خواهند گفت.
این نشست‌ها به‌صورت زنده در اینستاگرام شورای کتاب کودک برای عموم علاقه‌مندان پخش زنده خواهد شد.

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه