نشست “داستان‌گویی دیجیتال، رسانه‌ای در خدمت پرورش مهارت‌های شناختی نوجوانان”

1 سال پیش

این نشست با ارایه لاله خسروی؛ پژوهشگر حوزه روایت‌گری دیجیتال و عضو گروه قصه‌گویی دیجیتال شهرزاد، با هدف معرفی رسانه داستان گویی دیجیتال در خدمت پرورش شناخت اجتماعی نوجوانان، توسط شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.
از محورهای نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– داستان‌گویی دیجیتال چیست؟
– داستان‌گویی دیجیتال در مقایسه با انواع دیگر روایت‌گری و شیوه‌های مختلف بیان چه جایگاهی دارد؟
– اهمیت داستان‌گویی دیجیتال در پرورش نقش شناخت اجتماعی در چیست؟
– چرا مهم است که امکانات شبکه‌های دیجیتالی را برای رونق فضای گفتگو و یادگیری مشارکتی نوجوانان استفاده کنیم؟
– چطور می‌توانیم از داستان‌گویی دیجیتال برای آموزش موثرتر بهره ببریم؟
مکان: کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک
زمان: ۱۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه