چگونه از اجراهای تئاتر کودک باخبر شویم

3 سال پیش

در وبسایت کودک‌شهر مجموعه پوسترهایی برای راهنمایی والدین در خصوص نحوه آگاهی از رویدادهای مربوط به کودک در سطح شهر و محلات تهران، قرار داده‌ خواهد شد.
در این پوسترها صفحات مجازی مرتبط برای دسترسی به اخبار رویدادها معرفی می‌شوند.
اولین سری این پوسترها با عنوان “چگونه از اجراهای تئاترهای کودک باخبر شویم” به معرفی منابع خبری که می‌توان از طریق آنها از تئاترهای جدید باخبر شد پرداخته شده و نیز روش تهیه بلیط و اطلاعاتی که هر کدام از منابع در اختیار کاربر قرار می‌دهند، آمده است.

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه