کرونا و کودکان: فعالیت‌های هنری برای کودکان

4 سال پیش

چسب و قیچی
استفاده از قیچی، مهارت‌های کودکان را افزایش می‌دهد. همه‌ی بچه‌ها این سرگرمی را دوست دارند. به کودکتان قیچی و کاغذ رنگی بدهید و او را تشویق کنید که شکل‌های مختلف را ببرد. اول، از شکل‌های ساده شروع کنید. وقتی از پس بریدن این اشکال برآمد، بازی را پیچیده‌تر کنید. از او بخواهید بریده‌های کاغذ رنگی را روی کاغذ نقاشی بچسباند و اثری هنری خلق کند.

بازی با عکس‌برگردان
همه‌ی بچه‌ها عاشق عکس‌برگردانند. بازی با عکس‌برگردان تمرکز کودکان را افزایش می‌دهد چون باید سعی کنند بدون آسیب رساندن به عکس‌برگردان‌ها، آن‌ها را جدا کرده و بچسبانند. به کودک‌تان چند ورق عکس‌برگردان بدهید و از او بخواهید آن‌ها را جدا کند و به هر شکلی که دوست دارد، روی یک کاغذ سفید بچسباند.

نقاشی با تیله
این کار، حوصله‌ی هیچ کودکی را سر نمی‌برد. از کودک بخواهید تیله را در رنگ‌های آبرنگ بزند و با آن روی کاغذ، نقاشی کند. می‌تواند تیله‌ها را روی کاغذ بغلتاند یا آن‌ها را بین انگشتانش بگیرد و شکل‌هایی را که می‌خواهد، روی کاغذ بیاورد.

نقاشی دونفره
نقاشی دو نفره کودک‌تان را به شما نزدیک‌تر می‌کند. این بازی، مرحله به مرحله پیچیده‌تر می‌شود و کودک را وادار به فکر کردن می‌کند. با مدادرنگی یا ماژیک، نقاشی بسیار ساده‌ای روی کاغذ بکشید و آن را به کودک‌تان بدهید. از او بخواهید چیزی به نقاشی اضافه کند. نوبتی بازی کنید تا نقاشی کامل شود.

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه