کلاس‌های آخر هفته باشگاه کودکی و نوجوانی در باغ کتاب

4 سال پیش

باشگاه کودکی و نوجوانی برای روزهای پنج‌شنبه و جمعه کلاس‌های زیر را در باغ کتاب تهران برگزار می‌کند.
-آموزش مهارت‌های زندگی؛ مسئولیت پذیری و تفکر نقاد؛ به ترتیب جمعه ساعت ۱۱ الی ۱۲ و ۱۲ الی ۱۳
هماهنگی با شماره ۰۹۰۳۵۲۴۵۰۳۰
-یوگای کودک؛ جمعه ساعت ۱۴ الی ۱۵
هماهنگی با شماره ۰۹۳۷۰۱۸۱۴۸۸
ساعت برنامه‌های باشگاه نوجوانی نیز در جدول آمده است.
شرکت در این کارگاه‌ها رایگان نیست.

https://www.instagram.com/p/B8rT-IAHaGR/?igshid=1l80f0ha3p5jo

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه